Start

Aan de Slag is een mediabedrijf. Wij maken digitale magazines, nieuwsbrieven, unieke kranten en websites.

Deze media richten zich op scholieren, ouders en decanen.
Informatieve content wordt gecombineerd met gesponsorde bijdragen en advertorials.

Aan de Slag is uitgever van:

eZines – online magazines naar geabonneerde decanen:
Studiekeuze eZine
GO MBO GO!

Websites:
DeStudieKeuzeKrant.nl
Baangarantie.nu
BBL-PLEK CHECK
Studiekeuzecoach ASAP

Kranten:
Fix Mijn Leerbaan
De StudieKeuzeKrant
De Tussenjaarkrant

 

E info@aan-de-slag.nl
M 06  4471 8618